COVID-19 maatregelen

De preventieve maatregelen rond het coronavirus beletten onze technicus tussen te komen in geval van besmetting of de aanwezigheid van personen in isolatie in de woning. Gelieve in dit geval bij uw afspraak te melden. U wordt gevraagd om altijd een minimumafstand van 1,5 meter te respecteren.