Een website is opgebouwd uit scripts die de werking van je website bepalen. Ook de extensies die je hebt geinstalleerd bestaan uit scripts. Deze scripts kunnen een beveiligingslek bevatten. Als hackers op de hoogte zijn van het lek, kunnen ze via Google zoeken naar websites met dat lek. Via zo’n lek kunnen hackers bij de bestanden en database van je website en deze wijzigen. Ze kunnen bij (vertrouwelijke) gegevens, namens jouw grote hoeveelheden spam versturen of schadelijke software installeren op je website. Als een hacker bijvoorbeeld schadelijke software installeert op jouw website is het mogelijk dat de computer van een bezoeker hiermee besmet raakt.

Daarom is het van groot belang dat websites altijd geüpdatet worden naar de nieuwste, veilige versie van hun CMS en dat dit ook voor alle extensies en plugins wordt gedaan.

Websites worden pas toegankelijk via internet als ze ergens zijn opgeslagen. Vergelijk het bijvoorbeeld met een bestand op uw eigen computer. Wanneer u een brief schrijft in Microsoft Word moet u deze opslaan om hem later nog eens na te kunnen lezen. Met een website werkt het precies hetzelfde. Alleen wordt een site niet opgeslagen op uw eigen computer, maar op onze servers die webruimte (webhosting, hosting) aanbieden. Webhosting is dus het herbergen van websites op krachtige servers, zodanig dat deze websites en ook hun volledig e-mail verkeer 24/7 aan het internet zijn verbonden.